Wie zijn wij?

 

Tijdens het onderzoek voor deopwaardering van de N340 bleek dat Witharen e.o. in maar weinig rapporten voorkomt. Een ‘witte vlek’ op de kaart.

 

Op 20 augustus 2008 werd er in Withareneen avond georganiseerd in het kader van de mer N340. Vertegenwoordigers van bewoners lieten samen aan de aanwezige plaatselijke en provinciale politici weten, welke mogelijke ontwikkelingen doorsneden zouden worden door een noordelijk tracé.

 

Dit leidde tot de conclusie dat er een ‘gebiedsvisie’ nodig was. Een stuk waarin Witharen e.o. zelf aangeeft welke richting ze in de toekomst op wil. Een visie waaraan bestaande en toekomstige ontwikkelingen getoetst kunnen worden.

 

Binnen de buurtvereniging van Witharen is toen de werkgroep ‘Gebiedsvisie Witharen e.o.’ opgericht met vertegenwoordigers van de verschillende functies en belangen.

Door het voorgenomen overheidsbeleid mbt de N340 en de Robuuste VerbindingsZone hoort ook het Varsenerveld (landbouw- en natuurgebied) erbij.

 

De werkgroep verzamelt informatie en bereidt concepten / bijeenkomsten voor. Zij wil in beeld brengen welke kansen en oplossingen voor problemen er mogelijk zijn.

 

Het is de bedoeling om met elkaar en met overheden en instanties via overleg te komen

tot een optimale inpassing van functies.

Het is het streven om dit in een open en transparant proces te doen.

 

Naast deze werkgroep is er een bredere kring van belanghebbenden en geïnteresseerden

waarmee inhoudelijk overlegd wordt.

 

Op dit moment (jan 2009) zitten de volgende personen in de werkgroep:

 

Gerlof Timmerman

Thea Dijkema

Wim van der Heide

Henk Ruiter

Herman Bouwhuis

Johan Derks

Cees Zoon

Anet Bovendeert

 

Mensen die mee willen werken met de werkgroep (met name uit Witharen-noord)

of inhoudelijk mee willen denken, kunnen contact opnemen met het secretariaat van de werkgroep;

Anet Bovendeert

apwbovendeert@gmail.com

tel: 0523-676470

Ga terug >>
Ga terug >>
Ga terug >>
Ga terug >>
Ga terug >>